Na osnovu trajnih ciljeva i zataka, sindikat penzionerima pruža slijedeće:

- Pravna pomoć, pravni savjeti i zastupanje na sudu;
- Pravna pomoć i ubrzavanje rješavanja stambenog problema;
- Pravni savjeti za ostvarivanje jednokratne novčane pomoći;
- Pravni savjeti za ostvarivanje socijalne pomoći;
- Obezbjeđenje materijalne pomoći za lijekove i troškove operacija;
- Kredit bez žiranata i kamata preko banke;
- Prehrambeni artikli na 12 mjesečnih rata:
- Boravak u banjama na 12 mjesečnih rata;
- Ljetovanje na moru na 12 mjesečnih rata;
- Ogrjev ( drva i ugalj ) na 12 mjesečnih rata;
- Druženja ( igranke);
- Izleti;
- Rekreacija.

nedjelja, 10. veljače 2013.

kreditKredit bez žiranata i kamata obzbjedila je IK Banka DD Zenica Filijala Sarajevo
ul: Trg Međunarodnog prijateljstva br.16 ( Alipašino polje).Nema komentara:

Objavi komentar